nonGAS kaasunpoisto suoraan uunin sisältä

Pölyn ohella keraamikon työhygienian suurin yksittäinen ongelma on terveydelle haitalliset
polttokaasupäästöt.

nonGas on tehokas hengitysilman puhdistaja!

nongas_kiinni_300Uunien ilmastoinnin heikkoudesta johtuvat päästöt kuormittavat hengitysilmaa ja nostattavat yleisilmastoinnin tarvetta yli normaalin.

Tämä on myös energiataloudellinen ongelma, sillä poistoilman mukana kulkeutuu aina myös hukkalämpöä.

Ilmastoinnin oleellinen parantaminen on mahdollista kehittämällämme INJEKTIOIMUJÄRJESTELMÄLLÄ.

 

Uunikohtainen injektori.

nonGAS -järjestelmä perustuu uunikohtaiseen injektoriin, jolla luodaan kunkin uunin ilmakehä alipaineiseksi ympäröivän huoneiston ilmanpaineeseen nähden. nonGAS -järjestelmän ansiosta polttokaasut eivät pääse kulkeutumaan uunin ulkopuolelle laisinkaan.

nonGAS ei sotke uunin lämpötasapainoa!

Laitteisto säätää tarvittavaa virtausta suhteessa poistettavien kaasujen tilavuuden kasvuun, jonka ansiosta imuvirtaukset eivät sotke uunin lämpötasapainoa (jos uuni on lähtötilanteessa tasapainossa). Tämä tarkoittaa sitä, ettei uuniin synny ”kylmiä” vyöhykkeitä.

Helposti asennettavissa myös vanhaan keramiikkauuniin!

nongas_imuliitoslnjektori voidaan kytkeä sekä omalle imurillensa että keskitettyyn ilmastointijärjestelmään ja on helposti asennettavissa myös vanhaan uuniin.

Hyvin vähäinen imuteho on riittävä. Esim. koekäytössä olleessa injektorissa on 60 mm putkella toteutettu liitäntä, joka on haaraliitäntänä 100 mm kanavapuhaltimen runkolinjassa. Silmin nähden voimme havaita esim. tupakansavun kulkeutumisen, toisin sanoen riittävän virtauman.

Jokainen ymmärtää saavutetun energiasäästön verrattuna perinteisiin huuvaratkaisuihin.

 

nonGAS on työterveysviranomaisten testaama.

Uudenmaan Aluetyöterveyslaitoksen suorittamien mittausten mukaan menetelmällä on merkittävä vaikutus työpaikan hengitysilman laatuun.