Uudenmaan Aluetyöterveyslaitoksen tutkimus nonGAS polttokaasujen poistojärjestelmästä:

KERAKO nonGAS logo”Mittaustutkimuksella selvitettiin 30.9.1996 laaditun työsuunnitelman mukaisesti työhuoneen hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipitoisuuksia sekä lämpötiloja ja ilmanvaihtoa keramiikanpolton aikana.

Mittauksia tehtiin sekä raaka- että lasituspolton aikana. Osassa mittauksista käytettiin Keracomp Oy:n keramiikanpolttouuniin asentamaa uunin injektioimujärjestelmää, ns. ejektoria. Mittauksen aikana keramiikan poltto oli lähinnä harrastetoimintaa, eikä teollista tuotantoa. Mittauksia tehtiin Kannelmäen nuorisotiloissa ja Keracomp Oy:n tiloissa.

Tutkimuksen tekivät E. Kähkönen, J. Valkonen, M. Leikas, ja K. Rantala Uudenmaan Aluetyöterveyslaitokselta.

Tutkimus osoitti että nonGAS parantaa hengitysilman laatua:

”Neljän Keracomp Oy:n tiloissa tehdyn koepolton tuloksista on nähtävissä, että ejektori vaikutti hiilimonoksidi-pitoisuuksia pienentävästi.”

”Erityisesti lasituspolton yhteydessä ejektorin vaikutus näkyi myös hiilidioksidipitoisuudessa.”

”Kun ejektoria ei käytetty ja huoneen ilmanvaihto oli pieni, olivat hiilimonoksidipitoisuudet lasitus- ja raakapolton aikana erityisäitiysloma säännöksissä mainitun 14 ppm toimenpiderajan tasoa.”

Lue tarkemmin nonGAS polttokaasujen poistomenetelmästä.